адв. Елиза Александрова

Съдружник
Вписан медиатор
eliza.aleksandrova@levalex.com

Адв. Елиза Александрова придобива магистърска степен по специалността „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2018 г.

 
През 2019 г. преминава курс за обучение на млади арбитри към Българската търговско-промишлена палата.

В периода 2018-2019 г. работи като правен съветник в адвокатска кантора, където натрупва експертиза в областта на корпоративното, търговското и трудовото право.

 

От 2019 г. до началото на 2020 г. адв. Александрова работи като юрисконсулт в Държавна комисия по хазарта, където придобива знания и опит в областта на хазартното право, административното право и процесуалното представителство.

 

От м. юли 2020 г. е член на Софийска адвокатска колегия.

През 2023 г. адв. Александрова преминава обучителен курс за медиатори и е вписан медиатор в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

 

Владее английски език.

 

Сфери на дейност:

  • Корпоративно & търговско право
  • Хазартно право
  • Отговорност на държавата и общините за вреди
  • Административно & административнонаказателно право
  • Процесуално представителство