Облигационно право

В областта на облигационното право нашите адвокати могат да Ви предоставят консултации и съдействие във връзка с:

 

  • Подготовката, сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на различни видове правни сделки (договори за покупко-продажба, наем, заем, лизинг и др.);
  • Обезпечаване изпълнението на поетите от страните задължения;
  • Процесуално представителство при разрешаването по извънсъдебен или съдебен ред на правни спорове и др.

 

В зависимост от спецификата на конкретния казус, ние ще Ви предложим решение, което в най-голяма степен съответства на Вашия интерес и най-бързо и ефективно би довело до постигане на целения от Вас резултат.