Процесуално представителство

Екипът на Адвокатско дружество „Георгиев, Иванов, Александрова & Калистратов“ осъществява процесуално представителство на своите клиенти по административни, граждански и търговски дела.

Нашите адвокати могат да Ви представляват и пред държавни и общински органи, нотариуси, частни съдебни изпълнители и др., както и пред физически и юридически лица в зависимост от правното съдействие, от което се нуждаете.

Нашите услуги в тази сфера включват:

  • Устни и писмени консултации относно възможните процесуални ходове в зависимост от спецификата на Вашия казус;
  • Изготвяне и подаване на искови молби, отговори на искови молби, жалби и отговори на жалби срещу съдебни решения, административни и всякакви други актове, които засягат Вашите интереси;
  • Изготвяне на становища, анализи и всякакви други документи, необходими във връзка с образувани съдебни и извънсъдебни производства и процедури;
  • Правна помощ по изпълнителни дела;
  • Представителство пред съдебни и несъдебни органи и др.