адв. Йохан Иванов

Адвокат
yohan.ivanov@levalex.com

Адв. Йохан Иванов придобива магистърска степен по специалността „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2014 г.

От 2008 г. до 2014 г. работи като адвокатски сътрудник в областта на административното и гражданското право.

В периода 2015 г. – 2018 г. работи в Национална агенция за приходите, дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София, където заема длъжността „юрисконсулт/старши юрисконсулт“.

През юли 2018 г. е назначен на длъжността директор на дирекция „Правна дейност и обжалване“ (впоследствие „Правно-нормативна“) към Централно митническо управление на Агенция „Митници“, която длъжност изпълнява до февруари 2024 г.

От месец март 2024 г. е член на Софийска адвокатска колегия.

Сфери на дейност:

  • Административно право
  • Митническо право
  • Данъчно право
  • Акцизно право
  • Валутно право
  • Достъп до обществена информация
  • Процесуално представителство