адв. Александър Георгиев

Управляващ съдружник
Данъчен консултант
aleksandar.georgiev@levalex.com

Адв. Александър Георгиев придобива магистърска степен по специалността „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2000 г.

В периода 2000 г. – 2019 г. работи в Националната агенция за приходите, като започва на длъжност юрисконсулт в Данъчно подразделение „Сердика“ при Териториална данъчна дирекция – София град.

В края на 2001 г. се премества в Териториална данъчна дирекция „Големи данъкоплатци“ (впоследствие – Териториална дирекция на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители“), като през 2005 г. е назначен за началник на отдел „Обжалване“.

През 2007 г. постъпва в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ (впоследствие – „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“) при Централно управление на НАП, където последователно заема длъжностите началник на отдел „Обжалване“, заместник-директор и от 2010 г. – директор.

През 2017 г. е назначен като заместник изпълнителен директор на НАП, а през м. април 2019 г. – като председател на Държавната комисия по хазарта, който пост заема до края на м. януари 2020 г.

От м. април 2020 г. е регистриран като лице, упражняващо свободна професия – „Правен и данъчен консултант“.

От м. декември 2022 г. е член на Софийска адвокатска колегия.

 

Сфери на дейност:

  • Данъчно право
  • Хазартно право
  • Административно & административнонаказателно право
  • Отговорност на държавата и общините за вреди
  • Процесуално представителство