адв. Владимир Иванов

Съдружник
vladimir.ivanov@levalex.com

Адв. Владимир Иванов придобива магистърска степен по специалността „Право“ в Нов Български Университет през 2014 г.

 

Oт м. май 2010 г. до м. декември 2014 г. работи като адвокатски сътрудник в адвокатско дружество, където натрупва експертиза в областта на наказателното, административното и административнонаказателното право.

 

През м. септември 2015 г. се вписва като адвокат към Софийска адвокатска колегия, като до 2019 г. развива самостоятелна практика и придобива опит в процесуалното представителство на физически и юридически лица по граждански, административни и наказателни дела.


От 2019 г. до 2020 г. адв. Иванов работи като главен юрисконсулт в Държавна комисия по хазарта, където придобива знания и опит в областта на хазартното право.


През 2020 г. възобновява адвокатската си практика и към настоящия момент е член на Софийска адвокатска колегия.

 

Сфери на дейност:

  • Административно и административнонаказателно право
  • Отговорност на държавата и общините за вреди
  • Хазартно право
  • Наказателно право
  • Процесуално представителство