адв. Николай Калистратов

Съдружник
kalistratoff@yahoo.com

Адв. Николай Калистратов придобива магистърска степен по специалността „Право“ в Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1999 г., а през 2005 г. завършва и „Счетоводство и контрол“ в същия университет.


В периода от 2001 г. до 2021 г. работи в дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ (впоследствие – „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“) при Централно управление на Национална агенция за приходите, където последователно заема следните длъжности: юрисконсулт, старши юрисконсулт, главен юрисконсулт, началник на отдел „Обжалване“ (от 2008 г.), заместник директор (от 2013 г.) и директор (от 2017 г.).


От м. юли 2021 г. адв. Калистратов е член на Адвокатска колегия – Монтана.


Сфери на дейност:

  • Данъчно право
  • Корпоративно & търговско право
  • Административно & административнонаказателно право
  • Процесуално представителство